"

Dây thun

Thun dẹt: 0.30cm,1kg = 750m
Thun tròn : 0,2cm, 1kg = 660m

Danh mục:

1 đánh giá cho Dây thun

  1. Khách

Thêm đánh giá

preloader